Aleksander Gref

NAGRODY

Nagroda
II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku, za pokaz mistrzowskiego kunsztu dyrygenckiego

Nagroda
Za najciekawszą osobowość II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku

Nagroda
Stypendium Artystyczne 2002 Miasta Poznania, za osiągnięcia w dziedzinie muzyki symfonicznej i operowej

Nagroda
Nagroda Główna na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Piosenka o Poznaniu”

Nagroda
Laureat II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku

„Największą osobowością konkursu był dla mnie (…) Aleksander Gref, który dyrygentem się urodził – natura obdarzyła go muzykalnością i instynktem. Jako jedyny zdaje się sam grać na instrumencie, jakim jest orkiestra. (…) Dlatego w jego wydaniu muzyka jest płynna, harmonijna i żywa… „

~ Gazeta Wyborcza